Vergunning nieuwbouw goedgekeurd

We zijn blij eindelijk te kunnen aankondigen dat de omgevingsvergunning werd goedgekeurd en we dus na aankondiging en periode voor bezwaren kunnen starten met de planning van de uitvoering .

3D met decoratieve elementen

Er werd een nieuw ontwerp voorbereid op basis van de input van de gemeente en de groep zelf. Tevens werd er uiteraard gekeken naar de voorwaarden en de voorschriften van de overheid.

Het ontwerp is eenvoudiger en zorgt tegelijk voor de nodige extra voorzieningen:

  • Aangezien we voor de stabiliteit toch moeten graven zal er een kelder komen. Die zorgt voor voldoende af te sluiten opslagruimte.
  • Daarboven is een grote ruimte met 4 individuele geïsoleerde lokalen en 1 grote koer met garagepoorten. Op die manier is er een overdekte speelruimte die polyvalent kan gebruikt worden.
  • Daarnaast worden de verschillende ecologische functies ingetekend zoals een wadi voor opvang van regenwater, ruimte voor fietsen, etc. Er worden ook 4 parkeerplaatsen voorzien voor leveringen en minder mobiele leden.

Het ontwerp blijft voldoen aan de basisvoorwaarden die ook reeds aan de buurt werden toegelicht in een infovergadering. We kiezen dus voor de vervanging van de huidige Blokhut rekening houdend met de RUP- voorschriften inzake formaat en omgeving. Er is geen uitbreiding van de functies zoals overnachting of andere activiteiten dan de scoutsvergaderingen en activiteiten die daarbij horen.

Timing

Ons dossier is volledig en ontvankelijk verklaard door de gemeente. ’t Was dan ook goed voorbereid.

Nu komt de termijn dat we de aankondiging uithangen en er 30 dagen zijn eer er bezwaar kan ingediend worden.Als alles goed gaat is die termijn beperkt, maar bij eventuele bezwaren kan die verlengd worden.

Een exacte datum voor de start van de werken kunnen we nog niet meegeven.