Doe een gift

De scouts werken al jaren samen met het oudercomité aan een spaarpot. Zo worden elk jaar niet enkel de Pajottenfeesten georganiseerd, vorig jaar al voor de 53ste keer, maar ook de jaarlijkse fuif van de scoutsgroep, Bosfest, en de gesponsorde kalender
zijn een bron van inkomsten. Maar alle hulp is welkom, daarom hebben we met een fondsenwerving.

60% wordt terugbetaald sinds 2020

Een fiscaal aftrekbare gift is een makkelijke manier om een steentje bij te dragen. Alle giften vanaf 40 euro per jaar zijn 60% fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt in de maand maart een fiscaal attest voor je gift.

Daarvoor stort je op het rekeningnummer van SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN VZW,  BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB met vermelding van ons projectnummer BVG 5-363 NIEUWBOUW SCOUTS PAJOTTEN .