Doe een gift

De scouts werken al jaren samen met het oudercomité aan een spaarpot. Zo worden elk jaar niet enkel de Pajottenfeesten georganiseerd, vorig jaar al voor de 50ste keer, maar ook de jaarlijkse fuif van de scoutsgroep, Bosfest, en de gesponserde kalender
zijn een bron van inkomsten. Met deze inspanningen komen we er echter niet, daarom starten we met een fondsenwerving.

Een fiscaal aftrekbare gift is een makkelijke manier om een steentje bij te dragen. Alle giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt in de maand maart een fiscaal attest voor je gift.
Een permanente opdracht van 20 euro per maand (11 netto) levert al een aardige bijdrage van 240 euro per jaar!

Daarvoor stort je op het rekeningnummer van SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN VZW,  BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB met vermelding van ons projectnummer BVG 5-363 NIEUWBOUW SCOUTS PAJOTTEN .